Jaarverslag 2014

Het jaar in het kort

 

6 Tot slot: lessen uit 2014 vragen om keuzes in 2015

De uitkomsten van de visitatie laten zien dat in de organisatie van de Rechtspraak de ‘rek eruit is’, waardoor de aandacht voor kwaliteitszorg na de grote organisatieveranderingen is verminderd. De visitatie vond plaats kort na deze veranderingen. Gerechten moesten de vernieuwingen zonder extra middelen implementeren, terwijl de ‘winkel’ gewoon open bleef. Mede door de inzet van de bevlogen, loyale en kundige Rechtspraak medewerkers is de kwaliteit van de rechtspraak in deze onrustige periode toch gewaarborgd gebleven. Ook de komende tijd zal in het teken van verandering staan. De aandacht en tijd voor kwaliteit mag hier niet onder lijden en er zijn dan ook maatregelen nodig om de kwaliteitszorg te versterken. Het is nu eenvoudigweg ‘te veel tegelijkertijd’. Keuzes over wat er wel kan en wat er niet tegelijk kan, maakt de Rechtspraak in 2015.