Jaarverslag 2014

2014 in Cijfers

7 Instroomontwikkeling

7.4 Strafzaken bij de rechtbanken

De instroom van strafzaken bij de rechtbanken is in 2014 met 9 procent afgenomen tot 180.000 zaken. Het grootste deel is het gevolg van een tellingswijziging. Niet meer geteld als afzonderlijk ‘product’ worden zaken waarin de ten uitvoerlegging van een voorwaardelijke straf wordt gevorderd omdat de dader gerecidiveerd heeft.

De vorderingen van de Officier van Justitie die over voorlopige hechtenis gaan, zijn wederom sterk (circa 10 procent) afgenomen. Ook nam het aantal politierechterzaken en de kinderrechterzaken in lichte mate (circa 4 procent) af. Alleen het aantal strafzaken voor de meervoudige kamer bleef ongeveer gelijk.