Jaarverslag 2014

2014 in Cijfers

11 Kwaliteitsnormen

11.4 Reflectie (monitornorm)

Tabel 12: Reflectie
  Realisatie 2014 Realisatie 2013 Realisatie 2012 Norm
Rechtbanken        
Intervisie of reflectietraject rechters 78% 82% 64% 100%
Intervisie of reflectietraject juridisch medewerkers 55% 33% 33% 100%
Hoven        
Intervisie of reflectietraject raadsheren 26% 38% 26% 100%

Deze norm zorgt er voor dat structureel tijd wordt ingeruimd voor (vakinhoudelijke) feedback en reflectie. De normen worden nog niet gehaald. In vergelijking met 2013 dalen de gemiddelde realisaties op de norm voor rechters en raadsheren. Reflectie van juridisch medewerkers laat een verbetering zien. De norm wordt ingevuld door het meelezen van enkelvoudige vonnissen door een collega-rechter/raadsheer en het volgen van intervisietrajecten. Gerechten vullen hun reflectie en intervisieactiviteiten in met onder andere menukaarten, eigenwijsheidskamers, gezamenlijke reflectie in koppels, intercollegiale team overschrijdende intervisie, intervisie onder leiding van externe coach of met een zittingscoach. Het verder structureel inzetten en het verbeteren van de registratie wordt als verbeterpunt genoemd om de normrealisaties verder te verhogen. Verder zal de focus in 2015 meer op het verhogen van de prestaties van de juridisch medewerker moeten liggen om hier verdere verbeteringen te bewerkstelligen.