Jaarverslag 2014

2014 in Cijfers

 

15 Mediation

Tabel 29: Mediations 2006-2014
 200620072008200920102011201220132014
Aantal verwijzingen naar mediation2.1333.3543.7084.1834.3113.0672.7163.1523.010
Aantal gestarte mediations1.9433.0623.3173.8503.9372.7402.4292.8272.642
Aantal afgeronde mediations1.2972.4953.2033.2123.6052.9482.5082.5802.524
Percentage met volledige of gedeeltelijke overeenstemming61%57%59%58%57%56%54%56%59%
Tabel 30: Mediation naar rechtsgebied 2014
 Aantal verwijzingen naar mediationAantal gestarte mediationsAantal afgeronde mediationsPercentage met gehele of gedeeltelijke overeenstemming
Rechtbanken2.8322.4822.39060%
Kantonzaken116969652%
Handelszaken14312311847%
Familiezaken2.3242.0872.04959%
Bestuurszaken belasting37331888%
Bestuurszaken algemeen, incl vk58505854%
Overige (incl strafrecht)32925017974%
Gerechtshoven + CBb+ CRvB17615813246%
Totaal3.0082.6402.52259%

Na een toename van het aantal verwijzingen naar mediation in 2013 is dat aantal in 2014 weer wat afgenomen, te weten met 4,5 procent. Vooral in het rechtsgebied Bestuur algemeen is in 2014 sprake van een significante daling in het aantal verwijzingen naar mediation ten opzichte van voorgaande jaren. Ook in de rechtsgebieden Familie, Handel en Kanton is sprake van een daling, al is die in het rechtsgebied Familie slechts 3 procent. In de categorie Overig (waarin met name Strafzaken geteld worden) is juist een aanzienlijke stijging in het aantal verwijzingen te zien: dit aantal is in het afgelopen jaar meer dan verviervoudigd. Bijna 88 procent van alle verwijzingen (landelijk) leidde ook daadwerkelijk tot de start van een mediation. Het aantal afgeronde mediations daalde in 2014 met ruim 2 procent en ligt iets onder het aantal gestarte mediations: een verschil van 118 zaken.

Het percentage van het aantal mediations, dat met volledige of gedeeltelijke overeenstemming werd afgesloten, is met 3 procent gestegen en ligt nu voor alle rechtsgebieden samen op 59 procent. In de rechtsgebieden Bestuur Belasting (+ 11 procent), Handel (+ 5 procent) en Familie (+3 procent) was het percentage dat met volledige of gedeeltelijke overeenstemming werd afgesloten hoger dan vorig jaar. In het rechtsgebied Kanton was dit percentage 6 procent lager en in het rechtsgebied Bestuur Algemeen bleef het percentage gelijk. In de categorie Overig, waarin met name Strafzaken geteld worden, daalde dit percentage van 83 procent naar 74 procent. Dit percentage is nog altijd opmerkelijk hoog en de daling is een logisch gevolg van de verdere ‘inburgering’ van mediation in Strafzaken in 2014, waardoor de voorselectie wellicht minder ‘streng’ is geworden.