Jaarverslag 2014

2014 in Cijfers

 

13 Kostenspecificatie

Tabel 20: Kostenspecificatie 2014 (bedragen x € 1.000)
Gerealiseerde productiegerelateerde kosten   691.941
Gerealiseerde specifieke uitgaven gerechten   -
Gerechtskosten   4.001
     
Gerealiseerde centrale kosten   255.827
Huisvestingskosten gerechten 115.172  
ICT 71.768  
Opleidingen 10.462  
LDCR 17.892  
Bureau Raad 19.182  
Overig 21.351  
     
Overige kosten   28.387
Megazaken 13.449  
Bijzondere kamers 8.460  
CBb 6.479  
     
Nief-BFR 2005 taken   15.102
Tuchtrecht 4.548  
Commissies van Toezicht 5.109  
Niet wettelijke taken 5.445  

 

Tabel 21: Gerealiseerde productgroepprijs versus afgesproken prijs 2014 (euro)
  Gerealiseerd Afgesproken Verschil
Rechtbanken      
Civiel 801,35 801,54 0,18
Bestuur (excl. VK) 2.057,64 2.205,39 147,75
Straf 1.130,45 1.028,23 -102,22
Kanton 151,81 156,31 4,50
Bestuur VK 1.092,21 998,62 -93,59
Belasting 893,27 1.131,08 237,82
       
Gerechtshoven      
Civiel 4.416,73 3.871,31 -545,42
Straf 1.834,60 1.551,96 -282,64
Belasting 2.582,57 3.649,80 1.067,23
       
Bijzondere colleges      
Centrale Raad van Beroep 3.854,12 3.450,32 -403,81

 

Tabel 22: Gerealiseerde minutentarieven 2014
minutentarief (euro)
  RA JO
Rechtbanken    
Civiel 2,11 3,94
Bestuur (excl. VK) 1,68 2,88
Straf 2,52 3,93
Kanton 2,70 4,84
Bestuur VK 2,81 3,65
Belasting 1,78 2,68
     
Gerechtshoven    
Civiel 2,25 3,15
Straf 2,52 3,55
Belasting 1,50 1,53
     
Bijzondere colleges    
Centrale Raad van Beroep 3,45 1,71