Jaarverslag 2014

Het jaar in het kort

 

5 Integriteit: kernwaarde die voortdurende aandacht vraagt

De Rechtspraak geeft voortdurend aandacht aan het op hoog niveau houden van haar integriteit. In 2014 hebben de gerechten en landelijke diensten maatregelen op dit terrein genomen. Zo zijn overal integriteitscommissies ingericht en waar deze nog niet waren, zijn vertrouwenspersonen aangesteld en opgeleid.

Om het gesprek over integriteit verder te stimuleren, zijn bij de gerechten debatbijeenkomsten georganiseerd over actuele integriteitskwesties, bijvoorbeeld over welke nevenfuncties wel en niet verenigbaar zijn met het rechterlijk ambt. Ook is de landelijke intranetsite geactualiseerd, waarop medewerkers digitaal met elkaar in discussie kunnen gaan over stellingen en blogs over integriteit.

Ondanks bovenstaande preventieve maatregelen is het soms ook noodzakelijk om disciplinaire maatregelen te nemen. In 2014 is één schriftelijke waarschuwing gegeven wegens verwaarlozing van de waardigheid van het ambt aan een rechterlijke ambtenaar die voor het leven was benoemd. Met betrekking tot gerechtsambtenaren is zeventien keer een schriftelijke berisping opgelegd en er is eenmaal een voorwaardelijk strafontslag en eenmaal een strafontslag verleend.