Jaarverslag 2014

2014 in Cijfers

7 Instroomontwikkeling

7.2 Civiele rechtszaken bij de rechtbanken

Bij de rechtbanken nam het aantal aangebrachte civiele zaken in totaal met 5 procent af tot 295.000. Het gaat hier om civiele procedures (familiezaken, handelszaken inclusief de behandeling van insolventies en presidentrekesten) in eerste aanleg, exclusief de zaken die door de kantonrechter worden behandeld.

Het aantal familierechtelijke procedures nam licht af (-4 procent) tot rond de 184.000. De grootste afname was zichtbaar bij verzoeken tot ondertoezichtstelling (-11 procent) en rekesten over uithuisplaatsing (-15 procent). De instroom van scheidingszaken (0 procent), levensonderhoud (-5 procent) en BOPZ-¬≠zaken (+2 procent) vertoonde een meer gematigde ontwikkeling.

Het aantal handelszaken (bodemzaken en kort gedingen) nam sterk af met 8 procent naar 90.100. Daarachter gaan verschillende ontwikkelingen schuil. Het aantal insolventierekesten nam met 9 procent af, een indicatie van enig economisch herstel. Het aantal uitgesproken faillissementen liep zeer sterk terug van het record van 13.200 in 2013 tot 10.100 in 2014. Eind 2013 gaf een piek van lopende faillissementen te zien, 26.100.

Eind 2014 liepen er nog 24.750 faillissementen, nog steeds wel meer dan in de jaren voor 2013.

Het aantal uitgesproken wettelijke schuldsaneringen nam wel toe, met 3 procent. Eind 2014 waren er circa 39.000 lopende schuldsaneringen. Dat niveau is sinds begin 2013 niet veel gewijzigd.

Het aantal dwangakkoorden en moratoria schuldsanering nam zeer sterk toe (9 procent). Deze zaken vormen een onderdeel van het minnelijke traject voorafgaand aan een eventuele schuldsanering (in het kader van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) en komen voor sinds de wetswijziging per 1 januari 2008. Sindsdien is het aantal meer dan verdrievoudigd, van 1.300 in 2008 tot 4.400 in 2014. De instroom van de zogenoemde presidentrekesten nam af (-6 procent). Dit betreft vooral beslagzaken.