Jaarverslag 2014

2014 in Cijfers

11 Kwaliteitsnormen

11.1 Permanente educatie

Tabel 9: Permanente educatie
  Realisatie 2014 Realisatie 2013 Realisatie 2012 Norm
Rechtbanken       100%
Permanente educatie rechters 73% 71% 73%  
Permanente educatie juridisch medewerkers 61% 57% 62%  
Hoven       100%
Permanente educatie raadsheren 67% 66% 60%  
Permanente educatie juridisch medewerkers 48% 60% 55%  
Bijzondere Colleges       100%
Permanente educatie raadsheren 76% 72% 88%  
Permanente educatie juridisch medewerkers 92% 60% 91%  

De norm voor permanente educatie (PE) waarborgt aandacht en tijd voor het verbreden en verdiepen van vakinhoudelijke kennis en vaardigheden. Binnen de gerechten wordt gericht gestuurd op de norm voor PE. Daartoe worden onder meer interne cursussen, SSR cursussen, vakinhoudelijke seminars, cursusweken, werklunches georganiseerd, wordt deelname aan permanente educatie stelselmatig geregistreerd en worden medewerkers door hun leidinggevende aangesproken als zij hun norm niet dreigen te halen. Redenen voor het niet halen van de norm zijn langdurige ziekte, het onvoldoende aansluiten van het cursusaanbod voor meer ervaren medewerkers en het regelmatig annuleren van cursussen door de cursusorganisatie. Daarnaast is het niet altijd duidelijk aan welke activiteiten PE punten kunnen worden toegekend en worden uren niet altijd doorgegeven. Ten slotte worden cursussen door de medewerkers geannuleerd vanwege zittingsdruk. Overigens moet de norm in perspectief geplaatst worden. Het niet behalen van de norm (90 uur in drie jaar) betekent niet dat medewerkers niet aan permanente educatie doen. Immers 89 uur in drie jaar wordt gezien als het niet halen van de norm.

De normen worden in 2014 nog niet gehaald. Ten opzichte van 2013 stijgt het realisatiecijfer in de rechtbanken licht van PE rechters van 71 procent naar 73 procent en van PE juridisch medewerkers van 57 procent naar 61 procent. Het realisatiecijfer voor raadsheren stijgt ten opzichte van 2013 eveneens licht (van 66 procent naar 67 procent). Ook de bijzondere colleges laten een hoger realisatiecijfer zien in vergelijking met 2013. Het realisatiecijfer voor de juridisch medewerker van de hoven daalt licht van 60 procent in 2013 naar 48 procent in 2014.