Jaarverslag 2014

Uitspraken

WMO

Gemeenten moeten er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Dit gebeurt door ondersteuning via de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015). Een echtpaar in de gemeente Dantumadiel maakte bezwaar tegen het besluit van de gemeente dat huishoudelijke hulp vanaf 1 januari 2015 een algemene voorziening wordt en dat per 1 januari 2015 de huishoudelijke hulp komt te vervallen.

 

 

Lees ook de volledige uitspraak.
Bij verschil tussen deze tekst en de volledige uitspraak, is de tekst in de uitspraak beslissend.