Jaarverslag 2014

Uitspraken

UberPOP

Sinds juli 2014 biedt Uber in Amsterdam de dienst UberPOP aan. Vier mensen die zich via UberPOP als taxichauffeur aanboden, hebben van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een dwangsom opgelegd gekregen. Zij verrichtten taxivervoer verrichtten zonder vergunning en dat is op basis van de Wet personenvervoer 2000 verboden. Ook Uber heeft hiervoor een dwangsom opgelegd gekregen. Uber heeft bezwaar aangetekend tegen dit besluit en heeft tegelijkertijd een kort geding aangespannen tegen de Minister van Infrastructuur en Milieu waar de ILT onder valt.

 

 

Lees ook de volledige uitspraak.
Bij verschil tussen deze tekst en de volledige uitspraak, is de tekst in de uitspraak beslissend.