Jaarverslag 2014

Leeswijzer

 • Merkbare spanning 1
 • 1 Rechtszaken in 2014: toename ambtenarenzaken door reorganisatie van de politie 2
 • 2 Kwaliteitszorg onder druk 3
 • 3 Snelheid en toegankelijkheid: stapsgewijze verbeteringen 4
 • 4 Toegankelijkheid: inzet op vereenvoudiging, begrijpelijkheid en voorlichting 5
 • 5 Integriteit: kernwaarde die voortdurende aandacht vraagt 6
 • 6 Tot slot: lessen uit 2014 vragen om keuzes in 2015 7
 • 7 Instroomontwikkeling 8
 • 7.1 De kantonrechter 9
 • 7.2 Civiele rechtszaken bij de rechtbanken 10
 • 7.3 Bestuursrechtelijke rechtszaken bij de rechtbanken 11
 • 7.4 Strafzaken bij de rechtbanken 12
 • 7.5 De gerechtshoven en appelcolleges 13
 • 8 Productieverdeling 14
 • 9 Productie- en werkvoorraadontwikkeling 15
 • 9.1 Algemeen 16
 • 9.2 Productie- en werkvoorraadontwikkeling naar rechtsgebied 17
 • 10 Productiviteitsontwikkeling en afgehandelde zaken ten opzichte van de afspraken 18
 • 10.1 Personeelsomvang, kosten en productiviteit 19
 • 10.2 Productie, resultaat en eigen vermogensontwikkeling 20
 • 11 Kwaliteitsnormen 21
 • 11.1 Permanente educatie 1
 • 11.2 Promis (goede bewijsmotivering) 22
 • 11.3 Aantal MK (monitornorm) 23
 • 11.4 Reflectie (monitornorm) 24
 • 11.5 Rechter-commissaris in strafzaken 25
 • 12 Doorlooptijden 26
 • 12.1 Doorlooptijden kantonzaken 28
 • 12.2 Doorlooptijden handelszaken en familiezaken 29
 • 12.3 Doorlooptijden strafrecht 30
 • 12.4 Doorlooptijden bestuursrecht 31
 • 13 Kostenspecificatie 32
 • 14 Personeel 33
 • 15 Mediation 34
 • 16 Wraking en klachten 35
 • 16.1 Wrakingsverzoeken en gehonoreerde wrakingen 36
 • 16.2 Klachten 37
 • 17 Klantwaardering 38